Навчання – це творчий процес, який повинен приносити задоволення всім, хто причетний до нього.


Навчання – це творчий процес, який повинен приносити задоволення всім, хто причетний до нього. Як зробити так, щоб маленькі громадяни нашої держави, закінчивши школу, згадували про неї як про місце, де вони вчилися вирішувати проблеми, які ставить перед ними життя?
Нові цілі початкової освіти, що окреслені у Державних стандартах, зумовили зміни не лише у відборі змісту, а й у його методичному забезпеченні. В першу чергу це стосується докорінної зміни методичної та навчальної літератури, який став більш пізнавальним та диференційованим. Важливим є той фактор, що в підручниках цілеспрямовано реалізується мотиваційна функція вивчення. Більшість учасників моніторингу підручників (від 63% до 96% респондентів) відзначають явні переваги нової методичної літератури. Також, слід відмітити, що в процесі моніторингу жодна навчальна книга не була визнана як та, що не відповідає вимогам Державного стандарту і новим навчальним програмам.
Використовуючи в навчальному процесі інноваційні педагогічні технології варто пам’ятати: актуальним і гострим залишається проблема збереження здоров’я молодших школярів. Насамперед, фактор збереження здоров’я школярів повинен стати головним критерієм якості всіх існуючих педагогічних систем, технологій, методів і форм роботи з школярами.
Саме від учителя залежить вплив на здоров’я учнів під час їхнього перебування у школі, процесу навчання і те, наскільки здоров’язберігаючими є освітні технології та все шкільне середовище.
У напрямку збереження здоров’я необхідно:
— застосовувати системний підхід до вирішення проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей;
— сприяти оздоровленню шкільного та домашнього середовища, дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу;
— створювати сприятливі умови навчання дитини в школі (уникнення стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
— запобігати навчальному перевантаженню школярів;
— забезпечувати достатній та раціонально організований руховий режим дітей під час перебування в школі;
— продумано і дбайливо ставитися до кожної дитини з урахуванням її психологічних особливостей;
-·формувати в учнів правильне уявлення про роль здоров’я в житті;
— виховувати ставлення до здоров’я як найважливішого життєвого пріоритету;
— забезпечувати грамотність школярів в питаннях здоров’я, навчити основ здорового способу життя;
— формувати мотивацію на дотримання здорового способу життя, відповідальність за власне здоров’я та здоров’я своїх близьких;
— проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *