Сучасні тенденції інклюзивної освіти в умовах сучасної школи

Якісна освіта вважається головною умовою розвитку успішного суспільства. На сучасному етапі розвитку системи неперервної спеціальної освіти відбувається докорінне переосмислення парадигми навчання й виховання дитини з особливими потребами, оновлення змісту, форм і методів навчання, зорієнтованого на становлення особистості такої дитини як суб’єкта освітньо-виховного процесу, створення сприятливих умов для її фізичного, психічного,...

Обов’язки по дому, які можуть бути у дитини

ОУ дитини повинні бути домашні обов'язки - це твердження не викликає розбіжностей серед батьків. Але відповідь на питання: які повинні бути домашні обов'язки - вже не настільки однозначна. Для одних батьків домашні обов'язки дитини концентруються на власних потребах дитини: стежити за своїм одягом, збирати свої речі та іграшки. Для інших...

АСПЕКТИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

ААктуальним завданням сучасної української школи, згідно ''Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 2012-2021 роки’', є орієнтація не лише на озброєння учнів системою наукових знань, а й сформованість вмінь застосувати їх на практиці, орієнтуватися у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. Прагнення до євроінтеграційних перетворень спонукає вітчизняну систему освіти до...

Проблема організації сімейного дозвілля

ПВ організації сімейного дозвілля найважливішим елементом є вміння дорослих раціонально використовувати свій час та час своєї сім'ї. Особливо важливо навчити розумно використовувати вільний час дітей, адже час - це те багатство, яке нічим не заповнюється. Організація сімейного дозвілля ускладнюється тим, що потрібно знайти такі форми дозвілля, які б були цікаві...

СТАН СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В США

Відомо, що США є однією з передових держав не лише в сферах економіки та політики, а й в освітній. Багато розвиваючих країн, в тому числі і Україна, переймають досвід особливості їхньої системи освіти, її організацію та впорядкування. Проте, перед тим як переймати досвід США, необхідно визначити основні закономірності та логіку...

Стан та проблеми реформи української школи

Розбудова української незалежної держави та громадянського суспільства, становлення ринкової економіки, демократична європейська перспектива та долучення до світового науково-технічного та культурного прогресу. Саме вони визначають напрями розвитку освіти у майбутньому і зумовлюють її реформування. Перетворення у загальній середній освіті перших років незалежності стосувалися насамперед визначення концептуальних завдань, розв’язання яких мало сприяти...

Відсутність мотивації до навчання -10 базових причин

Багато батьків під час навчання своїх дітей в школі стикаються з проблемою відсутності мотивації до навчання у дитини. Тому питання мотивації до навчання, відновлення внутрішнього стимулу пізнавати нове, незалежно від того, скільки зусиль треба буде для цього докласти, виникає знову та знову. Деякі батьки пропонують ставити у приклад успішних людей, лякати...

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК СВІДОМОГО ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

На сучасному етапі процес модернізації початкової освіти, оновлення Державного стандарту початкової загальної освіти спрямований на особистісний розвиток молодших школярів та формування в них основних компетентностей. Важлива роль у розвитку і вихованні особистості молодшого школяра належить навчальному предмету «Літературне читання», який є складовою мовно-літературної освітньої галузі, оскільки центральне місце в переліку...

Особливості організації дозвілля у дітей

Складовою частиною вільного часу є дозвілля. Дозвілля – це діяльність, яка обрана за власними інтересами, спрямована на самопізнання, самореалізацію, саморозвиток та самовдосконалення особистості; включає в себе час, який витрачаються на громадську, творчу та інші види діяльності. Найзагальнішими вихідними положеннями педагогіки дозвілля є: принципи інтересу, єдності рекреації (відпочинку і відновлення сил) і...

Послідовність у роботі закладів початкової освіти як умова успішної адаптації дітей до шкільної освіти

У сучасній системі освіти вагомого значення набуває неперервність навчання. Основними завданнями цього процесу є реалізація його в умовах особистісно-орієнтованого навчання, спрямованість на виконання державних освітніх стандартів і забезпечення наступності між окремими ланками освіти. Розбудова нової української школи має за мету підвищення якості й конкурентноспроможності освіти в нових економічних, соціокультурних умовах, інтеграцію...