Сучасні проблеми навчання у початковій школі

В основі освіти ХХІ століття лежить концепції доступності освіти для дюдини. Основні її цілі: розвиток, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язування проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних та технологічних змін зумовлюють до постійного навчання протягом всього життя. Тому покладати на школу забезпечення Вашої дитини на все життя неприпустимо.

В сучасній школі на перший план ставиться не накопичення інформації дитиною, а засвоєння інтелектуальних технік, освоєння великих об’ємів інформації. Основним в навчанні має бути інтерес, розвиток активності школяра, формування позитивного ставлення до процесу і результатів праці.

Освітня політика нашої держави передбачає реалізацію компетентнісного підходу як інноваційного засобу модернізації початкової освіти й досягнення якісно нового результату навчально-виховного процесу з урахуванням пріоритету соціалізації особистості молодшого школяра.

Ключовою фігурою у впровадженні оновлених цілей і змісту початкової освіти залишається учитель. Сучасний учитель постійно вдосконалює свою професійну майстерність, розуміє нові моделі навчальної програми, оновлює предметні і тематичні знання, опановує нові підходи до навчання і викладання.

Одним із основних завдань вчителя є розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення професійних умінь в побудові навчально-виховного процесу, створення інноваційного простору для формування інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості, що володіє необхідними для самовизначення та успішної самореалізації ключовими та предметними компетентностями. У центрі навчально-виховного процесу знаходиться учень, від творчої активності якого залежить успіх опанування шкільної програми.

Робота за новими програмами і підручниками сприяла утвердженню в педагогічній практиці гуманних цінностей спрямованості змісту методик на виховання і розвиток кожної дитини.

Початкова освіта поступово стає діяльнішою, творчою як для вчителів, так і для учнів. Дедалі більше педагогів розуміють мету навчально-виховного процесу не лише як навчальні досягнення учнів, а й як цілісний вплив на особистість дитини.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *