Стандарти організації навчального процесу

В центрі уваги сучасної початкової школи – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями. Головна мета сучасної школи полягає в тому, щоб створити таку систему навчання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей. 
Але зараз навчальний процес у школі зберігає невирішеними протиріччя між зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який потребує постійного вдосконалення; між досягнутим учнями рівнем знань, умінь та навичок і знаннями, вміннями й навичками, необхідними для розв’язання поставлених перед ними нових завдань; між фронтальним викладом матеріалу й індивідуальним характером його засвоєння; між розумінням матеріалу вчителем і учнями; між теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх на практиці та інші. 
Ключовою фігурою у впровадженні оновлених цілей і змісту початкової освіти залишається учитель, який постійно удосконалює свою професійну майстерність, розуміє нові моделі навчальної програми, оновлює предметні і тематичні знання, опановує нові підходи до навчання і викладання.
Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчальновиховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми 
Згадаймо слова В.О. Сухомлинського: «Є успіх – є бажання вчитися. Особливо це важливо на першому етапі навчання – у початковій школі, де невдача приносить справжнє горе». Наша школа дистанційного навчання «FOCUS» вважає, що основним завданням сучасного вчителя є залучення учнів до активної самостійної діяльності, перетворюючи школярів у її суб’єктів. Зацікавленість викликана вчителем на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *