Особливості організації дозвілля у дітей

Складовою частиною вільного часу є дозвілля. Дозвілля – це діяльність, яка обрана за власними інтересами, спрямована на самопізнання, самореалізацію, саморозвиток та самовдосконалення особистості; включає в себе час, який витрачаються на громадську, творчу та інші види діяльності. 
Найзагальнішими вихідними положеннями педагогіки дозвілля є: принципи інтересу, єдності рекреації (відпочинку і відновлення сил) і пізнання, спільності діяльності.
Обсяг вільного часу у дітей шкільного віку досить значний і підлітки мають досить широкий вибір улюблених занять: участь у роботі шкільних гуртків, клубах за інтересами, спортивних секціях (в будинках та Палацах культури, Центрах творчості дітей та молоді, станціях юних техніків та натуралістів, спортивних та музичних школах), то у період літніх канікул вільний час збільшується максимально.
Умовно вільний час можна поділити на суспільно та особисто організований (добровільна фізична праця; читання книг та преси; спілкування з друзями; перегляд телепередач; робота за комп’ютером; прослуховування музичних творів; ігри у приміщенні та на вулиці; прийом гостей та відвідування друзів; аматорські заняття; заняття фізичною культурою та спортом.
Ці види занять найбільш характерні для більшості дітей. Особисто організований час, мало керований дорослими, характеризується хаотичністю, стихійністю. Саме тому планування дозвілля вимагає особливої уваги зі сторони батьків.
Характерними психологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку є прагнення до масових дій, схильність до наслідування, емоційне сприйняття. Найбільший ефект на них мають наочно-образні форми. 
Дітей молодшого шкільного віку відрізняє ситуативність в сприйнятті і виконанні вимог, невміння узагальнювати, неможливість тривалий час зосереджувати увагу на одній темі, одному предметі. Їм необхідна зміна видів діяльності, чергування форм, введення нового, незвичайного матеріалу. Також молодшим школярам властиво бажання демонструвати свої таланти. 
Для дітей середнього та старшого шкільного віку характерним є емоційно-чуттєве відношення до культури в цілому. Це проявляється в глибокому сприйнятті культурної інформації, в співпереживанні, ототожненні себе з героями творів, наслідуванні своїм вигаданим кумирам
Психологія віку визначає перевагу для динамізму сюжетів, дій, а не роздумів. Крім того, вони тяжіють до видовищних форм культурної діяльності. як до найбільш емоційно насичених, та які впливають на чуттєву сферу.
На формування смаків та переваг у проведенні вільного часу значний вплив мають ЗМІ.
Позашкільним закладам сьогодні належить важлива роль як соціального інституту, адже вони допомагають організувати змістовне дозвілля дитини. Діти та молодь отримують підтримку, знаходять нових друзів, можливості для саморегуляції та прояву свого таланту.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *