СТАН СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В США

Відомо, що США є однією з передових держав не лише в сферах економіки та політики, а й в освітній. Багато розвиваючих країн, в тому числі і Україна, переймають досвід особливості їхньої системи освіти, її організацію та впорядкування. Проте, перед тим як переймати досвід США, необхідно визначити основні закономірності та логіку побудови державної освіти. 
У США першим рівнем обов’язкової освіти є початкова освіта (elementary education). Вона має місце в початкових школах, в які зазвичай входить п’ять класів та дошкільний навчальний заклад. Вчителі можуть використовувати «гнучку систему», де один і той самий вчитель працює з однією групою дітей протягом 2 років. Зазвичай діти ідуть до школи в 5-6 років. 
Головним завданням початкової школи в США є забезпечення дітей знаннями з основних предметів: математики, читання та письма. Програма початкової освіти є динамічною та змінюється відповідно до потреб та умов еволюції та зміни суспільства.
Окремою проблемою для школи стала активна імміграція в США. Передбачається, що до 2025 року на п’ять американських дітей припадатиме 1-2 дитини латиноамериканського походження. Діти іммігрантів потребують особливої уваги в державних початкових школах. На початку ХХІ століття укладачі програм для англомовних дітей початкової школи намагаються сфокусувати увагу на цілісному принципі освіти транскультурних/транснаціональних народів у глобальному контексті.
Важливою проблемою сучасної початкової освіти США є діти, що живуть у бідності. Саме діти з бідних сімей зазнають найбільше труднощів в школі. Найефективніші стратегії навчання бідних дітей вимагають відповідної освіти вчителів, керівників та шкільного персоналу. Зв’язок із батьками має вирішальне значення для успіху дитини в початковій школі. 
Багато початкових шкіл в Сполучених Штатах складають програми таким чином, щоб заохотити участь батьків дітей до шкільної діяльності. Національний стандарт освіти запровадив використання технологій в школах, федеральні кошти були виділені для поширення технологій в класах. Комп’ютери і доступ до Інтернету є важливими чинниками, які допомагають учням навчитися використовувати техніку, але вони мало чого варті, якщо вчителі не знають, як їх можна ефективно використовувати.
Щодо базової навчальної програми, то тут існує багато протиріч про її доцільність. Використання стандартизованих тестів, на думку деяких освітян, тільки перевантажують програму. Важливість тестів у тому, що вони визначають перелік предметів, які будуть викладатися в школах, фактично, створюючи форму національної програми. Учителі, які готують дітей до тестів, залишають поза увагою розвиток здібностей міркування та творчості. Насправді, тести ставлять у невигідне становище дітей з творчим типом мислення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *