ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

З кожним роком все актуальнішою стає проблема професійного самовизначення учнів юнацького віку. Проблема істотно впливає на соціальний та економічний розвиток держави, на розвиток освіти, на особистісний розвиток і самореалізацію кожного окремого юнака. 
Дане питання досить жорстко проявляється у статистичних даних за показниками вступу випускників шкіл до вищих начальних закладів освіти у минулі роки. Вчені називають досить різні причини такого зниження прагнення отримати вищу освіту. Але провівши просте опитування у школах міста та області з учнями під час профорієнтаційної роботи, було з’ясовано, що найчастіше учні оцінюють свої можливості поступити до вищих навчальних закладів освіти як недостатні або просто не визначились з майбутньою професією.
Проблеми формування професійного самовизначення старшокласників пояснюється тим, що саме у старшокласників провідною діяльністю стає навчально-професійна. Вони спрямовують свої зусилля в основному на ті види діяльності, які в подальшому будуть пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю. Тому потрібно сприяти розширенню і поглибленню знань, умінь, пов’язаних з майбутньою професією. Діяльність, спрямована на формування трудових взаємин, у випускників стабілізується, набуває особистісного сенсу, забезпечує розвиток соціальної активності.
Під професійним самовизначенням у педагогіці розуміють самопізнання та об’єктивну оцінку людиною своїх індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно-важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для оволодіння конкретною професією. Це процес прийняття особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової діяльності (вибір професії, професійного навчального закладу, місця працевлаштування). 
Структурним компонентом професійного самовизначення є наявність професійного плану – обґрунтоване уявлення про обрану сферу трудової діяльності, про способи оволодіння майбутньою професією і перспективи професійного зростання. Професійний план – це складова життєвого плану – уявлення людини про бажаний спосіб життя, тобто про соціальний, професійний, сімейний статус, а також про шляхи і способи його досягнення.
Загалом, 99% старшокласників вважають, що кожна людина повинна працювати, в 1% учнів 10-11 класів не сформоване розуміння значимості праці в житті людини і розвитку суспільства. Не завжди позитивне ставлення до праці в 92% опитаних старшокласників, 62% учнів вважають, що їм властиве творче ставлення до справи. Більшість учнів розуміють важливість правильного вибору професії в житті людини. У той же час,18% опитаних відповіли, що вибір професії ніякого впливу на життя людини не робить. Дослідження показали, що підлітки погано інформовані про світ професій і спеціальностей, про медичні протипоказання до тих або інших професій.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *