Мотиви вибору професії у старшокласників

У сучасному соціальному просторі існують певні складнощі професійного вибору старшокласників, які пов’язані з нестабільною соціально-економічною ситуацією у державі. Ці обставини впливають майже на всі сфери життєдіяльності особистості, внаслідок чого сучасні старшокласники мають у деякій мірі нечітке уявлення про образ свого життєвого шляху, доволі значна частина молоді на порозі дорослого життя відчуває невпевненість у завтрашньому дні.
Зазначимо, що ранній юнацький вік супроводжується певними віковими особливостями у фізичному та психічному розвитку, однак саме в цьому віці особистість має визначитись зі своїм життєвим шляхом, зокрема, з вибором майбутньої трудової діяльності. Нерідко старшокласник психологічно не готовий до важливого самостійного вибору. Більшість юнаків ще не зіштовхнулися з реальними соціальними та економічними відносинами та знаходяться у статусі особи, що перебуває на утриманні батьків, а це надає їм ілюзорне уявлення про майбутнє та формує специфічний суб’єктивізм у самовизначенні. До того ж, вікові новоутворення цього періоду є значущими для професійного вибору старшокласника.
Надзвичайно велику роль у професійному визначенні старшокласників відіграють мотиви, або, інакше кажучи, система та ієрархія мотивів, що визначають ставлення до майбутньої професії.
Психологічну основу мотивів вибору професії, поряд з потребами, становить активний інтерес до професії. Чинність і глибина мотивів визначається також і важливістю поставленої мети, що залежно від мотивів, набуває різного особистісного змісту.
Слід зазначити, що в психолого-педагогічній літературі немає єдиної класифікації мотивів вибору професії. Розглянемо найпоширеніші класифікації.
В одному випадку виділяються такі групи мотивів:
1. Загальна мотивація.
2. Романтика професій.
3. Науково-пізнавальні мотиви.
4. Мотиви суспільної значущості професій.
5. Наслідування.
В іншому випадку розглядаються:
1. Усвідомлення перспективності обраної професії.
2. Навчальний і позакласний інтереси.
3. Бажання бути корисним країні.
4. Вплив рідних і знайомих.
Узагальнюючи такі підходи до класифікації мотивів вибору професії, можемо зазначити, що при виборі професії людина керується: суспільною значущістю професії, престижем, заробітком, можливістю просування по службі та іншими.
Знання того, чому людина обрала ту чи іншу професію, дозволяє передбачати, наскільки успішно вона її опанує, наскільки серйозно захоплено працюватиме, наскільки стійким буде інтерес до майбутньої діяльності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *