Формування здібностей школяра

Спостерігаючи за школярами, вчитель не без підстави вважає, що одні здібніші до навчання, інші менш обдаровані. Як правило, учень схильний до математики не надто добре висловлює свої думки в усній і письмовій формі, а інщий виявляє здібності до мов, літератури, взагалі до гуманітарних наук, але йому важко даються математика, фізика, вивчення техніки. Звісно, трапляються універсали або це компенсується старанністю, заучуванням, але все ж це типова ситуація.
Здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина порівняно легко набуває знань, умінь, навичок і успішно займається якою-небудь діяльністю.
Здібності не зводяться лише до знань, умінь і навичок, хоча виявляються і розвиваються на їх основі. Тому потрібно бути дуже обережними і тактовними при визначенні здібностей учнів, щоб не вважати невисокі знання дитини за відсутність у неї здібностей. Такі помилки відомі, навіть, щодо майбутніх великих учених, які з певних причин отримували низькі оцінки у школі, а коли дорослішали, піднімали свій рівень освіченості на такий рівень, що ставали авторитетними фахівцями у цих галузях, і згадувались у профільних підручниках та посібниках (Альберт Ейнштейн та Ісаак Ньютон мали незадовільні шкільні оцінки з фізики). З цієї самої причини неправомірні висновки про здібності лише на підставі деяких властивостей, що свідчать не про низькі здібності, а про брак знань. Розрізняють загальні й спеціальні здібності. Якщо в людини є загальні здібності, вона може успішно займатися різними видами діяльності. Школярі, які володіють загальними здібностями, зазвичай добре і легко встигають з усіх предметів. Спеціальні здібності дають змогу людині успішно виконувати певну діяльність. Так бувають математичні, технічні, літературні, музичні та інші здібності.
Усі діти від народження є здібними. Вчителі і батьки повинні помітити ці здібності й створити всі умови для їх розвитку. Формуючи здібності дітей, потрібно виховувати у них наполегливість у подоланні труднощів, без якої будь-які здібності не дадуть результатів. Інколи учень, який володіє хорошими здібностями, опускає руки при невдачах, губить віру в свої сили. У таких випадках учитель повинен підтримати учня, допомогти йому подолати труднощі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *