Формування здібностей школяра

Спостерігаючи за школярами, вчитель не без підстави вважає, що одні здібніші до навчання, інші менш обдаровані. Як правило, учень схильний до математики не надто добре висловлює свої думки в усній і письмовій формі, а інщий виявляє здібності до мов, літератури, взагалі до гуманітарних наук, але йому важко даються математика, фізика,...

Небезпечна подорож у світ знань

Скоро 1 вересня. Всюди буде лунати, на скільки важливий цей день та яке щасливе їх майбутнє чекає. Проте, ніхто не скаже, скільки та які знання потрібні. Загальновизнано, що за перші п'ять років життя ми вбираємо половину того величезного обсягу інформації, що отримуємо за все своє життя. Звичайно, що ця величина...

Мотиви вибору професії у старшокласників

У сучасному соціальному просторі існують певні складнощі професійного вибору старшокласників, які пов’язані з нестабільною соціально-економічною ситуацією у державі. Ці обставини впливають майже на всі сфери життєдіяльності особистості, внаслідок чого сучасні старшокласники мають у деякій мірі нечітке уявлення про образ свого життєвого шляху, доволі значна частина молоді на порозі дорослого життя...

Методики залучення дітей до читання

На сьогоднішній день в сфері книговидання, в тому числі і дитячого, склалася досить гнітюча ситуація. Результати досліджень показали, що серед опитаних люблять читати всього 48%, серед них щоденно читають тільки 22%; 31% опитаних відверто зізналися, що взагалі ніколи не читають книг; 18% зізналися у відсутності вдома книг або домашніх бібліотек....

Методика розвитку дитячої обдарованості (за В. Сухомлинським)

Методика розвитку дитячої обдарованості за В. Сухомлинським полягає в наступному: по-перше, це розвиток дискретної роботи мозку дитини, здатності зосереджувати думку на одному об’єкті, миттєво переключати її на інший.  по-друге, це творча праця дитини, коли вона створює щось сама і може при цьому бачити результати своєї праці. Чим більше входить рука...

Компетенція інститутів захисту прав дитини в школі

Моделі інститутів захисту прав дитини в школі створюються далеко не для «галочки». Вони дійсно повинні функціонувати та максимально повно виконувати свої функції. В їх компетенцію входять наступні дії:- максимальний захист прав дітей;- розгляд, аналіз та профілактика діяльності по попередженню скарг та конфліктних ситуацій, котрі виникли між вчителями, а також іншими...

Особливості взаємин сучасних старшокласників та батьків

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є проблема взаємин дітей та батьків. Сучасне життя наповнене досягненнями науки та техніки, які не лише допомагають людині, але й (на думку багатьох) негативно впливають на стосунки між людьми. Активне користування соціальними мережами вводять дитину в світ ілюзій, що псує психіку, робить їх емоційно не...

Стилі поведінки дітей у конфліктних ситуаціях

У сучасній освіті основний акцент ставиться на гуманістичній спрямованості педагогічного процесу. Це передбачає, зокрема, ставлення до школяра не як до об’єкта навчання й виховання, а як до суб’єкта спілкування, й потребує розвитку в учнях самостійності, самоорганізованості, здібності вступати в діалог з іншою людиною. Прояви конфліктності найхарактерніші для середнього шкільного віку,...

Принципи державної політики в сфері освіти

Соціальний захист дітей в сфері освіти здійснюється на деяких основоположних принципах. Дані положення допомагають краще орієнтуватися в направленнях державної політики, а також сформувати у вчителя та батьків правильне ставлення до процесу освіти дитини. Головним принципом для будівництва правового та демократичного суспільства є принцип гуманістичного характеру освіти. Це значить, що дитина...

Принципи швидкого запам’ятовування для дітей

З погляду фізіології, на процес запам’ятовування інформації дитиною можуть впливати: Емоції. Саме емоції забарвлюють ту чи іншу інформацію в позитивні або негативні тони, що не може не впливати на її запам'ятовування. Ми, без сумніву, краще запам’ятовуємо інформацію, яка має позитивний зміст. Саме тому змушувати дитину запам’ятовувати не можна, це не...