ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Однією з найактуальніших проблем сучасності – проблема адаптації людей з особливими потребами до соціально-значущої діяльності. Особливо актуальні сьогодні дослідження, пов’язані з адаптацією дитини до навчання у початковій школі, адже це найбільш складний період життєдіяльності особистості в онтогенезі.
В багатьох дослідженнях психологів наголошується на необхідності врахування специфіки шкільної адаптації дітей саме із особливими потребами. Адже, ігнорування проблем дітей з порушеннями, зумовлюють труднощі їх подальшого життя та спілкування. Більшості таких дітей в майбутньому складно обрати професію до вподоби, визначитись у життєвому просторі, для деяких з них проблемним є навіть встановлення контакту з іншими людьми.
Нізова А. М. кандидат педагогічних наук, в своїх дослідженнях підкреслює, що відхилення від норми здоров’я можуть зумовити серйозні адаптивні проблеми в житті, в деяких випадках навіть до глибокої життєвої трагедії. Також слід враховувати «фактор місця», який може посилювати проблеми пізнавальної діяльності дитини, що безпосередньо позначається на шкільній успішності, спілкуванні з однолітками.
Вади розвитку у дитини зазвичай стають істотною перешкодою при виборі професії, у навчанні, особистому житті. Поступово такі діти починають уникати спілкування, особливо з незнайомими для них людьми, розвивається невпевненість.
Адаптація до школи у дітей з вадами мовлення відбувається зі значними ускладненнями, оскільки мовлення є одним з основних факторів формування особистості, її мислення, відіграє вирішальну роль у регуляції поведінки та діяльності дітей на етапі адаптації. Вади можуть бути різнобічними та проявлятись як:
— неспроможність встановлювати контакт, спілкуватись;
— незрозумілість для інших;
— складнощі з виконанням значних фізичних навантажень, інтелектуальних завдань;
— проблеми, вади зі слухом та ін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *